JAKT

Statsallmeningen i Engerdal dekker et område på 1,8 mill.da. På allmeningen finner du store variasjoner i terrengtyper, og det er godt egnet for alle typer småviltjakt.
Ca 400000 da. ligger over tregrensen.

Sølenstua Camp & Hytter har en beliggenhet som er godt egnet for utenbygdsboende som ønsker å drive jakt i Engerdal.

For kjøp av jaktkort og annen informasjon vedrørende jakta henviser vi til Engerdal Fjellstyre.


Sølenstua Camp & Hytter
 
Adresse: Sundveien 1011, 2440 Engerdal
Telefon: +47 62 45 97 42
Mobil: +47 48 28 18 97 
Hjemmeside: www.solenstua.com
E-post:camping@solenstua.com
 
 
Kart             

Vær
 
 


 

NOEN AVSTANDER

Oslo 280 km
Trondheim 260 km
Røros 110 km
Trysil 70 km
Elverum 140 km
Stockholm 540 km
Gøteborg 560 km

We are cooperating with the following camping organizations: 

© LightWeb